Teknolojik Yatırım Projeleri

Teknolojik Yatırım Projeleri

Teknolojik Yatırım Projeleri

Beykoz’da kuracağımız TeknoKent sayesinde belediyecilik anlayışımızı gelecek nesil teknolojiler ve girişimler ile birleştiriyoruz. Teknolojiye, bilgiye, AR-GE imkânlarına ve melek yatırımcılara kolay erişim sağlanan, geleceğe dönük yenilikçi fırsatların çekim merkezi şeklinde bir “TeknoKent” kuracağız. Vatandaşlarımızın gelişen dünyaya ayak uydurabilmesi, yanında yeni girişimlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması ve dünya çapında marka üreten belediye olmak amacı ile Beykoz Belediyesi olarak Beykoz TeknoKent projesini hayata geçireceğiz.

Beykoz TeknoKent İstihdam Merkezi

 Beykoz TeknoKent projesi içerisinde yer alacak ve tüm sistem ile koordineli çalışacak bir istihdam merkezi kuracağız. Beykoz TeknoKent Projesine dâhil olacak firmalar sayesinde vatandaşlarımız için yeni iş imkânları oluşacaktır.

 

Tekno Pazar Yeri Sistemi

Beykoz TeknoKent içinde Tekno-Pazar Yeri kurulacaktır. Tekno Pazar Yeri Sistemi ile hem hali hazırda yer alan Kobiler ve bireyler için hem de yeni nesil girişimlerin yaratacağı çekim etkisi ile katma değeri yüksek ve gelecek odaklı iş imkânlarının oluşacağı bir platforma dönüşecektir.

 

Melek Yatırımcılar Sayesinde Projelere Finans Desteği

 Girişimci vatandaşlarımıza TeknoKent sayesinde fikir aşamasından başlayarak (geliştirme, projelendirme, sunma, ARGE, prototip üretme) can suyu yatırım alma aşamasına kadar imkanlar sunacağız. Teknoloji alanında başarılı projelere sahip vatandaşlarımızı melek yatırım ağları ile buluşturup projelerine yatırım almalarını sağlayacağız ve Beykoz’da ticari faaliyete geçebilmesi için destek vereceğiz.

 

TeknoKent Eğitim ve Staj İmkânları

Beykoz TeknoKent içerisinde günümüz dünyasının en önemli parçalarından olan yazılım ve kodlama alanlarında çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler vereceğiz. Bu eğitimler sayesinde çocuklarımız ve gençlerimiz dünya dili haline gelen yazılım ve kodlama alanlarında kendilerini geleceğe yönelik geliştirebilecekler. Aynı zamanda Beykoz TeknoKent ’de gençlerimize kendilerini geliştirdikleri alanlarda staj yapma imkânı sunacağız.

 

TeknoKent ile Geleceğin Meslekleri

Teknoloji gelişimiyle sektörlerde yaşanan değişiklikler ve oluşan yeni iş alanları hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirici nitelikte eğitim programları düzenleyeceğiz. Geleceğin meslekleri hakkında güncel ve düzenli bilgilendirmeler vererek halkımızın teknoloji çağına entegrasyonunu sağlayacağız.

 

TeknoKent ‘de Öncü Firmalar, Fikirler ve Kişiler

Kuracağımız TeknoKent’e Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarını davet ederek işin duayenleri ile çalışacağız. TeknoKent’imizin kuruluşu ve işleyişinde tam verimlilik sağlayabilmek için projelerimizi alanında uzmanlaşmış kişi ve firmalar ile geliştireceğiz.