Katılımcı Yönetim Projemiz

Katılımcı Yönetim Projemiz

Katılımcı Yönetim Projemiz

Şimdiye kadar her beş yılda bir belediye seçimlerinde oy kullandınız, bir daha size hiçbir şey soran olmadı. Aslında demokrasi, sadece beş yılda bir oy vermek değildir. Gerçek demokrasi, halkın yönetime devamlı katılması, alınacak kararlarda söz sahibi olmasıdır.

Bizim yöneteceğimiz Beykoz’da mahalle meclisleri kurulacaktır. Mahallelerimizde yaşayanlar sorunlarını dile getirecek, ortak kararlar alabilecektir.

Belediye yönetimi de buna göre plan yapacaktır.

Belediye bütçesinin %15’lik kısmı tamamen mahallelerin doğrudan taleplerine göre kullanılacak, mahalle meclislerinde tespit edilecek ilk üç talep bütçe imkanlarına göre gerçekleştirilecek. Böylece halktan yana uygulamalar yapılmış olacaktır.

Kent konseyini şimdiki tiyatro oyunu halinden çıkarıp, Beykoz’daki tüm toplum kesimlerinin, STK’ların temsil edildiği işe yarayan bir demokratik katılım kurumu haline getireceğiz. Böylece halkla birlikte iş yapmayı gerçekleştireceğiz.

Gerektiği hallerde referandum yöntemini kullanacağız.

Belediyenin stratejik planı; Tüm toplum kesimlerinin ve uzmanların katılacağı kent kurultayları gerçekleştirerek belirlenecektir.

STK’ları için her türlü destek verilecektir. Sivil toplumun geliştirilmesi için kolaylıklar sağlayacak ve bu çalışmaları destekleyeceğiz.

Akıllı şehir uygulamaları ile hizmette kusur etmeyecek bir belediye hedefliyoruz.

Beykoz’umuzu yaşanabilir bir kent haline getirerek hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükselteceğiz.

Kamusal alanların, özellikle sahillerin halka açılması, halkın nefes alacağı alanların yaratılması, doğanın korunması için, Kentparklar açmak önceliğimiz olacaktır.